Informacja dla mieszkańców miejscowości: Maćkowice, Kosienice

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy informuje, że wyniki jakości wody dostarczanej do miejscowości Maćkowice i Kosienice dostępne są w Gminnym Zakładzie Usług Wodnych w Orłach ul. Wincentego Witosa 11, 37-716 Orły.