admin

Stacja Uzdatniania Wody w Orzechowcach

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy informuje, że woda pochodząca z S.U.W w Orzechowcach spełnia wymagania mikrobiologiczne, fizkochemiczne oraz organoleptyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lisopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. Poz.1989). S.U.W w Orzechowcach dostarcza wodę do miejscowości: Orzechowce, Batycze, Żurawica ulice: Pruchnicka, Jastrzębia, Szańcowa, Bażantowa, Hnatkowice (gmina Orły), Duńkowiczki (gmina …

Stacja Uzdatniania Wody w Orzechowcach Read More »

Stacja Uzdatniania Wody w Wyszatycach

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy informuje, że woda pochodząca z S.U.W. w Wyszatycach spełnia wymagania mikrobiologiczne, chemiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. Poz.1989) z wyjątkiem wskaźników zawartości żelaza, manganu oraz mętności, które natomiast spełniają wymagania określone w Decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu …

Stacja Uzdatniania Wody w Wyszatycach Read More »

Ogłoszenie w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy zawiesza wykonywanie odczytów wodomierzy przez pracowników zakładu. Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wszystkie Faktury VAT będą wystawiane na podstawie spodziewanego odczytu wody wyznaczonego z ostatnich trzech miesięcy zużycia wody i odprowadzonych ścieków. W przypadku znaczących różnic pomiędzy ustalonym odczytem wodomierza przez Zakład, a …

Ogłoszenie w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 Read More »

Ogłoszenie w sprawie przerwy w dostawie wody w dniu 23.06.2020 r. (wtorek)

Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Żurawicy ogłasza że w związku z pracami konserwacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w Wyszatycach nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 12 maja 2020 r. (wtorek) od godz. 800 do godz. 1500. w miejscowościach Wyszatyce, Bolestraszyce, Buszkowiczki, Żurawica ulice: Kwiatowa, Ogrodowa, i Wapowskiego. Prosimy więc o zgromadzenie niezbędnych zapasów wody. Jednocześnie informujemy, że wznowione dostawy wody po przerwie mogą charakteryzować się pogorszoną jakością.

Ogłoszenie w sprawie przerwy w dostawie wody w dniu 15.11.2018 r. (wtorek)

Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Żurawicy ogłasza, że w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej do  pompowni wody nr 1 i 2  na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 15 listopad 2018r. (czwartek) od godz. 700 do godz. 1000 w miejscowości Maćkowice.  Prosimy więc o zgromadzenie niezbędnych zapasów wody. Jednocześnie informujemy, że wznowione dostawy wody mogą charakteryzować się pogorszoną jakością.

Ogłoszenie w sprawie przerwy w dostawie wody w dniu 14 i 15.11.2018 r. (środa czwartek)

Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Żurawicy ogłasza, że w związku  z pracami na sieci wodociągowej mogą  nastąpić przerwy w dostawie wodyw dniach 14 i 15 listopad  2018 r. (środa, czwartek) w godz. 800 ÷ 1500 w miejscowościach Wyszatyce, Bolestraszyce  i Buszkowiczki orazw Żurawicy na ulicy: Wapowskiego, Ogrodowej, Kwiatowej.  Prosimy więc o zgromadzenie niezbędnych zapasów wody. Jednocześnie informujemy, że wznowione dostawy mogą charakteryzować się …

Ogłoszenie w sprawie przerwy w dostawie wody w dniu 14 i 15.11.2018 r. (środa czwartek) Read More »

Skip to content