Jakość wody

Stacja Uzdatniania Wody w Orzechowcach

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy informuje, że woda pochodząca z S.U.W w Orzechowcach spełnia wymagania mikrobiologiczne, fizkochemiczne oraz organoleptyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lisopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. Poz.1989). S.U.W w Orzechowcach dostarcza wodę do miejscowości: Orzechowce, Batycze, Żurawica ulice: Pruchnicka, Jastrzębia, Szańcowa, Bażantowa, Hnatkowice (gmina Orły), Duńkowiczki (gmina …

Stacja Uzdatniania Wody w Orzechowcach Read More »

Stacja Uzdatniania Wody w Wyszatycach

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy informuje, że woda pochodząca z S.U.W. w Wyszatycach spełnia wymagania mikrobiologiczne, chemiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. Poz.1989) z wyjątkiem wskaźników zawartości żelaza, manganu oraz mętności, które natomiast spełniają wymagania określone w Decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu …

Stacja Uzdatniania Wody w Wyszatycach Read More »

Skip to content