Informacje dla klienta

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

– wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości,

– nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

– śmierci dotychczasowego Odbiorcy Usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

Aby podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy  w siedzibie Zakładu złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz oświadczenie o aktualnym stanie prawnym nieruchomości. Dodatkowo do wglądu należy przedstawić: 

– Dowód osobisty,                                                                         

– Dokument określający stan prawny nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (Akt notarialny nieruchomości, Odpis z księgi wieczystej).

Do pobrania:          

Zapewnienie świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

Osoba ubiegająca się o zapewnienie świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych powinna złożyć wniosek o zapewnienie. Do wniosku należy dołączyć:

– Wypis i wyrys z ewidencji gruntów lub Zbiór danych bazy danych EGiB-Dane opisowe (wydawane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu),

– Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 w stosunku do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (wydawana przez Starostwo Powiatowe w  Przemyślu),

Zapewnienie świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych wydawane jest na potrzeby uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Do pobrania:          

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej powinna złożyć wniosek o przyłączenie. Do wniosku należy dołączyć:

– Wypis i wyrys z ewidencji gruntów lub Zbiór danych bazy danych EGiB-Dane opisowe (wydawane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu),

– Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 w stosunku do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (wydawana przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu). 

Do pobrania:          

Uzgodnienie projektu budowy przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego:

W celu uzgodnienia projektu należy przedłożyć wniosek i projekt budowy przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego. Jeden egzemplarz projektu zostaje w siedzibie Zakładu.

Do pobrania:          

Zgłoszenie o przystąpienie do robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego

Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego należy złożyć do siedziby zakładu wniosek “Zgłoszenie o przystąpienie do robót związanych z wykonaniem”

Do pobrania:          

Copyright © 2021 Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Żurawicy
dsgn.
Skip to content