Stacja Uzdatniania Wody w Wyszatycach

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy informuje, że woda pochodząca z S.U.W. w Wyszatycach spełnia wymagania mikrobiologiczne, chemiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. Poz.1989) z wyjątkiem wskaźników zawartości żelaza, manganu oraz mętności, które natomiast spełniają wymagania określone w Decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu z dnia 8 czerwca 2007 r. znak: PSK.453-2-6-3/07 z późn. zm. oraz z dnia 9 października 2007 r. znak: PSK.453-2-6-6/07 z późn. zm.

S.U.W w Wyszatycach dostarcza wodę do miejscowości: Wyszatyce, Bolestraszyce, Buszkowiczki, Buszkowice Żurawica ulice: Bernarda Wapowskiego, Ogrodowa, Kwiatowa.

W związku z błędnie oznaczonym w próbce wody nr 575/2017 zawartości żelaza w badaniu wody z dnia 06.11.2017 r. i złożoną reklamacją Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy w dniu 22.11.2017 r. powtórzono oznaczenie zawartości żelaza w tym samym miejscu poboru wody.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Copyright © 2021 Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Żurawicy
dsgn.
Skip to content