Modernizacja przepompowni nr 1 w m. Wyszatyce

Przed modernizacją Po modernizacji